ارتباط با ما (قدیمی)

 

آدرس : تهران - میدان جمهوری

 

 

Email : info@se-plus.ir

Email : mohammadamin.javadi@gmail.com
 
(AVR & ARM  &  Embedded system)
—---------------------------—
ARMNXP
ID
Skype :      ARMNXP(mohammad amin javadi)
 
#ARMNXP
ID instagram:  #armnxp

Mobil:+98 912 459 72 17
Mobil:+98 935 755 36 12 (Telegram)

 

 


 

 

X